REKLAMA

Jeżeli dostałeś takie oto zdjęcie na messengera i prośbę osoby wysyłającej o przycięcie zdjęcia, tak żeby nie było białych pól, to nie rób tego pod żadnym względem. Czemu? Bo jeżeli to zrobisz, to uruchomisz wtedy algorytm i Twoje konto zostanie zablokowane na 72 godziny.

Informacje podesłała włocławska młodzież, dziękujemy za info!