REKLAMA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych w latach 2021-2023, a także odbiór i
utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
Zamawiający przewiduje dostawę łącznie 40 000 sztuk tablic rejestracyjnych w trzech
transzach: w roku 2021 – 5000 sztuk, w 2022 – 20000 sztuk i w roku 2023 – 15000 sztuk.
Zadanie zrealizuje Eurotab Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzycach.
Więcej na temat tego postępowania:
https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,56440,062adeb252cf5b5c1c09dab42
e2ef738.html