REKLAMA

Miasto dokonało wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznało środki finansowe organizacjom pozarządowym prowadzącym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego. Z placówek dzieci pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodziców.

Dotacje przyznano na okres od 1 listopada 2020 roku do 31 października 2022 roku.

Wsparcie od miasta otrzymały: Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny – 1 572 480,00 zł, Caritas Diecezji Włocławskiej 1 572 480,00 zł.

Zarządzenie Prezydenta Włocławka w tej sprawie jest opublikowane: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-3622020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-12-pazdziernika-2020-r/