REKLAMA

We wtorek 23 lutego 2021 r. w godz. 15:00-17:00 na wszystkie pytania zainteresowanych odpowiedzą pracownicy Wydziału Rewitalizacji i Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Dyżur odbędzie się w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

Wsparcie samorządu Włocławka służące poprawie stanu technicznego budynków w Śródmieściu realizowane jest w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów, wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Dotacje mogą zostać udzielone na roboty budowlane związane z remontem lub przebudową oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie. Ich wysokość, w zależności od wybranego programu (Inwestycja z klasą, Remont krok po kroku, Witryna+, Historia się opłaca) może wynieść do 50% nakładów koniecznych.

Przypominamy, że stosowne dokumenty związane z procedurą składania wniosków o dotację można znaleźć w zakładce „Specjalna Strefa Rewitalizacji” na stronie http://rewitalizacja.wloclawek.eu

Dodatkowo, dla wszystkich chętnych, pod adresem: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/media/download/przewodnik_wersja_ostateczna/5d1098e3c307b_przewodnik_wersja_ostateczna.pdf dostępna jest elektroniczna wersja przewodnika po dotacjach do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.