REKLAMA

W dniach: 24 stycznia, 7 lutego i 14 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta Włocławek odbędą się dyżury pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Wydziału Rewitalizacji poświęcone dotacjom do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, udzielanym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zainteresowanych złożeniem wniosku o dotację zapraszamy do gmachu UM Włocławek przy ul. 3 Maja 22 (pokój nr 5) w godz. 15:00-17:00.