REKLAMA

Rozpoczęta w dniu 30 czerwca 2020 r. procedura stanowi I etap ubiegania się o dotację na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. To jedno z działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (projekt 4.1.4. Dotacje do remontów) wynikające z Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

Przypomnijmy, iż zainteresowani mogą skorzystać z czterech programów, przygotowanych w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów. Są to: „Inwestycja z klasą” (do 50 %) – na kompleksową przebudowę lub remont generalny; „Remont krok po kroku” (do 30%) – na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne; „Witryna+” (do 30 %) – na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu; „Historia się opłaca” (do 50 %) – na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Informacje o zamiarze ubiegania się o dotacje należy składać do 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Włocławek. Brak złożenia informacji nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o udzielenie dotacji (etap II), jednak umożliwia i usprawnia złożenie właściwego wniosku o udzielenie dotacji z niezbędnymi załącznikami.

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,siegnij_po_dotacje_na_remont_nieruchomosci_w_roku_,912.html