REKLAMA

Wydział Środowiska przypomina o trwającym naborze wniosków na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła z terenu miasta Włocławek. Wnioski będą przyjmowane do dnia 10 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w bieżącym roku kalendarzowym. Decyduje kolejność składanych wniosków.

Dofinansowanie mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy, na: kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie; kocioł gazowy kondensacyjny – spełniającym wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej; kocioł elektryczny lub elektryczne urządzenie, które musi być trwale związane z podłożem, ścianą lub sufitem; kocioł olejowy – spełniającym wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety efektywności energetycznej, węzeł cieplny wraz z wykonaniem przyłącza od sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego lub pompę ciepła.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji jest posiadanie czynnego ogrzewania na paliwo stałe. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji w wysokości 4 tysięcy złotych i obejmuje zakup i montaż nowego źródła ciepła.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać osobiście w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, I piętro, pokój nr 18 lubpoprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek. Można też przesłać wniosek na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą tut. Urzędu na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka.

Wnioski należy składać przed przystąpieniem do realizacji zadania, tj. w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń a także przed likwidacją źródła ciepła. Dofinansowaniem objęte są koszty poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Dotacja nie obejmuje wymiany pieca gazowego, który jest głównym źródłem ogrzewania na nowy piec gazowy i nie będzie finansowała już zrealizowanych inwestycji.
Wnioskodawca, po pozytywnej weryfikacji wniosku, zostanie poinformowany o możliwości podpisania umowy o udzielenie dotacji. Po podpisaniu umowy wnioskodawca przystępuje do realizacji zadania.

Po zakończeniu inwestycji wnioskodawca składa formularz rozliczenia dotacji wraz z odpowiednimi załącznikami. Dotacja będzie wypłacana po realizacji inwestycji.

Zasady udzielania dotacji określone są w Uchwale Nr XLV/23/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza na terenie miasta Włocławek, zmienionej Uchwałą Nr XLI/27/2022 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2022 r.

Niezbędne informacje oraz formularze wniosków dostępne są pod adresem: https://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/dotacja-na-wymiane-zrodel-ciepla-2022/