REKLAMA

Dnia 19 lutego 2020 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Gałczyńskiego 9 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych SP 20 (godz. 17.15) i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 20 oraz PP 6 (godz. 16.15).

Podczas spotkania rodzice uzyskają informacje na temat organizacji nauczania w przyszłym roku szkolnym. Będą też mieli okazję zwiedzić szkołę i przedszkole – obejrzeć sale lekcyjne i terapeutyczne oraz spotkać się z nauczycielami.

Informacja na ten temat jest opublikowana: http://www.sp20.com.pl/#prettyPhoto/3/