REKLAMA

W związku z budową multimodalnego węzła przesiadkowego we Włocławku, w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II” przy ulicy Okrzei, której koniec przewidywany jest na kwiecień 2021, informujemy, że
na czas przebudowy, dworzec autobusowy został przeniesiony na teren parkingu przy ul. Węglowej.
Do użytku zostało udostępnionych 5 stanowisk przystankowych oraz centralna zatoka postojowa, która zostanie przeznaczona na postój oczekujących na kurs autobusów. Zmieniła się też organizacja ruchu obowiązująca na terenie parkingu przy ul. Węglowej. Część parkingu jest wyłączona z ruchu pojazdów osobowych przez co została ograniczona liczba ogólnodostępnych miejsc postojowych.
W celu uporządkowania ruchu kołowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie parkingu został wprowadzony ruch jednokierunkowy. Wjazd na parking jest możliwy od strony ul. Węglowej, wyjazd tylko w kierunku ronda. Do dyspozycji pozostaje część miejsc postojowych ogólnodostępnych oraz zatoka postojowa przeznaczona do postoju TAXI.