REKLAMA

30 czerwca 2020 r. w godz. 17:00-19:00 oraz 2 lipca 2020 w godz. 15:30-17:30 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbędą się dyżury rekrutacyjne projektu „Partnerstwo – od czego zacząć?”. Podczas dyżurów będzie można się zarejestrować do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane rejestracją w innym terminie mogą składać dokumenty w „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 17.00.

Działania projektowe mają służyć upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Ich formuła ma jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej  poprzez utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

Projekt jest adresowany do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek.

W ramach projektu przewidziano:

– 6 warsztatów, w tym 3 warsztaty z zakresu dobrych praktyk i 3 warsztaty z poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,

– 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych,

– wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,

– badania wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, w tym nawiązywania partnerstw publiczno – społecznych,

– konferencję podsumowującą projekt.

Nabór trwa do 3 lipca 2020 r.

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,dyzury_rekrutacyjne_projektu_partnerstwo_od_czego_zaczac__,909.html