REKLAMA

Dziś, tj. 30 lipca 2019 roku o godz. 16.00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbędzie się dyżur dotyczący możliwości otrzymania mikrograntu na organizację wydarzenia w obszarze rewitalizacji.

Realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 projekt skierowany jest do nieformalnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji.

Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,jak_uzyskac_mikrogrant_przyjdz_na_nasz_dyzur_,555.html