REKLAMA

W związku z zadaniem inwestycyjnym pn.: „ 3–go maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”, dziś tj. 26.06.2019 r. w Centrum Kultury Browar B. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu studenckiego na „Koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania ul. 3 Maja we Włocławku.”

Wydarzenie odbędzie się w godz. 9.30 – 15.00. Harmonogram przedstawia się następująco:

9:30 – rozpoczęcie, przywitanie gości, słowo wstępne o konkursie

9:50 – 11.50 – prezentacje multimedialne projektów

12:00 – przerwa kawowa

12:00 – 14.00 obrady Jury

14.30 – ogłoszenie wyników, wręczanie nagród i wyróżnień

15:00 – zakończenie konkursu