REKLAMA

Już kilkanaście śródmiejskich budynków zmieniło swój wygląd dzięki dotacjom z miasta. 18 stycznia rusza kolejny, trzeci nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Dla wielu właścicieli dotacje, przyznawane przez samorząd w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, to znaczące wsparcie, a tym samym okazja do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynków.

Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2021 roku. Formularz wniosku, wraz z załącznikami, są dostępne pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/43815/uchwala-viii-57_2019_405008.pdf .

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem ubiegającego się o udzielenie dotacji wraz z dopiskiem „Dofinansowanie remontu nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”.

Wypełnione wnioski należy wrzucić do pojemnika (urny), znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.