REKLAMA

Dziś, 26 października 2021 r. o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 rozpocznie się XL Sesja Rady Miasta Włocławka.

Przedmiotem obrad sesji będą m.in. uchwały w sprawie: sprostowania i ujednolicenia pisowni istniejących nazw ulic we Włocławku; zatwierdzenia składu osobowego Włocławskiej Rady Seniorów; wyrażenia woli przekazania w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek; wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Miasta Włocławek i Gminy Włocławek wchodzących w skład aglomeracji Włocławek, przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Włocławek.

Radni podejmą również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta; uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia terminu naboru i miejsca składania wniosków o najem lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Celulozowej. Prezydent Miasta przedstawi natomiast informację na temat złożonych oświadczeń o stanie majątkowym.

Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem:
https://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/52e32fc5-8b59-4