REKLAMA

Dziś, tj. 6 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00 w sali nr 4 włocławskiego ratusza odbędzie się XII sesja Rady Miasta Włocławek.

Przedmiotem obrad będzie m.in. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia jednostek budżetowych pod nazwą: Miejski Zarząd Dróg we Włocławku i Miejski Zespół Usług Komunalnych we Włocławku oraz nadania nazwy i statutu jednostce budżetowej Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku oraz uchwała w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Włocławek, dotyczących realizacji na terenie miasta Włocławek inwestycji polegającej na budowie odnawialnego źródła energii.
Szczegółowy porządek obrad sesji dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/posiedzenie/c06a8cf9-5a2b-4