REKLAMA

5 grudnia to wyjątkowy dzień dla wolontariuszy na całym świecie. Otrzymują oni uznanie za trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego i pomoc innym.

Dzień ten ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Rodzaje wolontariatu

Decydując się na rozpoczęcie wolontariatu, warto poznać jego formy i rodzaje.

WOLONTARIAT W NGO 

NGO to wolontariat w organizacjach pozarządowych, najpopularniejszy z wolontariatów. Współpraca może przebiegać w sposób długoterminowy lub jako współpraca akcyjna.
 
WOLONTARIAT SPORTOWY
Wolontariat sportowy występuje najczęściej przy okazji organizacji zawodów, rozgrywek czy mistrzostw o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Wolontariusze potrzebni są m.in. po to aby czuwajć nad prawidłowym przebiegiem zawodów, wspierać zawodników i kibiców.

WOLONTARIAT HOSPICYJNY
Miejscem pracy wolontariusza są takie miejsca jak szpitale czy hospicja. Wolontariusze pomagają przy organizacji akcji charytatywnych, wspierają personel medyczny, ale angażują się także w zadania wymagające wcześniejszego przeszkolenia np. pomoc choremu i jego rodzinie.

WOLONTARIAT SZKOLNY
Najczęściej są to szkolne koła wolontariatu, w ramach których chętni uczniowie mogą realizować działania na terenie szkoły np. na rzecz środowiska szkolnego.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY
Ta forma wolontariatu organizowana i wspierana jest zwłaszcza przez duże międzynarodowe firmy. Pracownicy-wolontariusze dobrowolnie podejmują różne prace na rzecz potrzebujących, a firma wspiera ich w tych działaniach w ramach swoich możliwości finansowych czy organizacyjnych.

WOLONTARIAT SENIORÓW
Wolontariat seniorów jest dowodem na to, że wolontariuszem można być w każdym wieku. Wolontariusze-seniorzy chętnie angażują swój wolny czas, dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

WOLONTARIAT MIĘDZYNARODOWY
Jest to rodzaj wolontariatu, który odbywa się za granicą, najczęściej w ramach jakiegoś projektu czy programu wymiany wolontariuszy.
 
E-WOLONTARIAT
Szczególnym rodzajem wolontariatu jest wolontariat realizowany przez Internet. Wolontariusz w tym przypadku wykonuje swoje zadania zdalnie.

WOLONTARIAT AKCYJNY I DŁUGOTERMINOWY
Ze względu na czas trwania współpracy między wolontariuszem a korzystającym możemy mówić o wolontariacie krótkoterminowym, inaczej akcyjnym (np. wolontariusz WOŚP, Szlachetna Paczka). Jeśli współpraca wolontariusza z organizacją przewidziana jest na dłuższy czas, możemy mówić o wolontariacie długoterminowym lub inaczej stałym (np. współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt czy z hospicjum).