REKLAMA

Dzięki środkom pozyskanym z fundacji PZU, Przedszkole nr 17 „Kraina Fantazji” znajdujące się na ulicy Wroniej 9a we Włocławku zyskało nową kolorową przestrzeń. Nowy Ekomural pod hasłem „Bajkowy Ogród Krainy Fantazji” został wykonany na ogólnodostępnej przestrzeni użytkowanej przez przedszkolaków, ich rodziny, a także mieszkańców osiedla Śródmieście. Założeniem projektu było namalowanie i obsadzenie roślinnością Ekomuralu oraz zamontowanie domków dla owadów na obszarze trzech ścian znajdujących się bezpośrednio przed Placówką. Projekt realizowany był od początku czerwca do końca października 2021 roku. Dzięki wysiłkom dzieci, Rodziców, Dyrekcji i pracowników Placówki oraz osobom pośrednio zaangażowanych w projekt udało się stworzyć bajkową przestrzeń, która wpływa na poprawę estetyki Placówki. Środki finansowe Fundacji PZU pozwoliły na uporządkowanie terenu, zorganizowanie konkursu z nagrodami na projekt Ekomuralu, zapewnienie farb i pigmentów potrzebnych do przeniesienia projektów na mural oraz kwiaty doniczkowe i cebule kwiatowe posadzone przez dzieci uczęszczające do Placówki. Przez bajkową wizualizację flory i fauny pracownicy Przedszkola chcą podnosić świadomość ekologiczną środowiska lokalnego, przybliżać tematykę ekologiczną i zwracać uwagę na potrzebę dbania o przyrodę wokół, co jest ważnym zagadnieniem polityki ekologicznej państwa. Przedszkolakom problematyka ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej nie jest obca ponieważ dzieci są uczestnikami wielu zajęć, projektów i warsztatów o tematyce ekologicznej co również udało się przeprowadzić przy realizacji projektu „Bajkowy Ogród Krainy Fantazji”. Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt i mamy nadzieję, że nasz Ekomural pod hasłem „Bajkowy Ogród Krainy Fantazji” będzie długo służył mieszkańcom i podnosił świadomość ekologiczną w naszej okolicy – mówią reprezentujący Przedszkole.