REKLAMA

11 i 13 stycznia 2022 r. odbędzie się dyżur telefoniczny z ekspertami ZUS, którzy będą
udzielać informacji na temat zmian w naliczaniu składki zdrowotnej dla prowadzących
działalność gospodarczą. W trakcie dyżuru eksperci będą również odpowiadać na pytania
związane ze zmianami w dokumentach rozliczeniowych, nowym terminem ich składania
i opłacania składek. Dzwonić można 11 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 34 18
124 oraz 13 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 230 73 36 – informuje Krystyna
Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
W związku ze zmianami podatkowymi wielu świadczeniobiorców zastanawia się, jaką
będzie miało emeryturę czy rentę od stycznia, dlatego też ZUS organizuje w tym temacie

kolejny dyżur telefoniczny. Odbędzie się on 13 stycznia. W godz. 10-12.00 pod nr tel. 56
610 93 01 i 56 610 93 12 na pytania odpowiadać będą Wanda Stróżyk, Zastępca
Dyrektora ds. świadczeń oddziału ZUS w Toruniu oraz Ewa Kwiecińska, Naczelnik
Wydziału Wypłaty Emerytur i Rent. Ekspertów będzie można zapytać m.in.: Jak wpłynie
na świadczenie zwiększenie kwoty wolnej od podatku? Jaka jest wartość potrącanej
składki zdrowotnej ze świadczenia? O ile wzrośnie świadczenie? Czy można złożyć
wniosek o zamiarze łącznego rozliczenia z małżonkiem?