REKLAMA

W skład rady powołanej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wchodzą: przedstawiciel wojewody, reprezentanci prezydenta Torunia i Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

  • Aleksandra Poeplau – pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny, przedstawiciel wojewody kujawsko-pomorskiego
  • Barbara Tuptyńska – przedstawiciel Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
  • Zbigniew Terpiłowski – przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski
  • Jan Schwarz – przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Eurointegracja
  • Justyna Przybyłowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie
  • Wiesława Stafiej – przedstawiciel Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom
  • Krzysztof Kranz – przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy.
Fot. „Eurointegracja”

Rada jest powoływanym przez marszałka województwa na czteroletnią kadencję ciałem opiniotwórczo-doradczym, uczestniczącym w kreowaniu tych segmentów regionalnej polityki społecznej, które są adresowane do środowisk osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy została powołana w 2003 roku. Nowa kadencja, która będzie piątą w jej historii, rozpoczyna się 25 września. Misją rady jest między innymi inspirowanie działań na rzecz ochrony praw oraz integracji społecznej i zawodowej tej grupy mieszkańców regionu. Zajmuje się też opiniowaniem odnoszących się do tej sfery dokumentów samorządu województwa.