REKLAMA

Dziś o godzinie 11 miała się odbyć IX Sesja Rady Miasta Włocławek VIII kadencji. Podczas dzisiejszych obrad omawiane miały być kwestie m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2018 rok”; przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, ulicą Wiejską, granicą miasta oraz terenem ogrodów działkowych; wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Włocławskiej Rady Seniorów; zatwierdzenia składu osobowego Włocławskiej Rady Seniorów.

Jednak ok. 30 min. po rozpoczęciu obrad przewodniczący otrzymał informację o zarządzeniu natychmiastowej ewakuacji budynku, ponieważ wpłynęła na skrzynkę e-mailową Urzędu Miasta krótka informacja o treści:

„ Za chwilę dojdzie do eksplozji w waszym urzędzie! Gińcie za grzechy polityków!

Podpisano

PiS- tylko Jarosław!”

Po raz pierwszy takie zawiadomienie wpłynęło podczas obrad Sesji Rady Miasta. Oczywiście Sesja została natychmiast przerwana, budynek ewakuowano, a na miejsce przyjechały służby mundurowe. Jak informuje sierż. Tomasz Tomaszewski: „Nie zostało precyzyjnie określone dlatego sprawdzamy wszystkie budynki Urzędu Miasta.”

Martyna Drzewiecka