REKLAMA

Informacja pochodzi z UM

Fajerwerków możemy legalnie używać jedynie w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. W pozostałych dniach, co do zasady obowiązuje zakaz używania materiałów pirotechnicznych i tylko wyjątkowo zakaz ten nie obowiązuje po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta.

Za nieprzestrzeganie zakazu i nielegalne używanie petard można stosować środki prawne. Dla osób powyżej 17 roku życia sankcją może być mandat karny w wysokości do 500 zł lub skierowanie sprawy do sądu. Wobec osób poniżej 17 roku życia, oprócz rozmów z rodzicami, zwłaszcza w przypadku powtarzających się zdarzeń, może być skierowana sprawa do sądu rodzinnego i nieletnich.

I jeszcze kilka słów przypomnienia o zasadach bezpieczeństwa przy używaniu petard: zakupu dokonuje tylko pełnoletni, koniecznie trzeba dokładnie zapoznać się z informacją na ulotce, odpalanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej, najlepiej nie odpalać „z ręki”, z balkonów, czy np. z dachów pokrytych łatwopalnymi materiałami, nie odpalać w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż może dojść do bezpośredniego zranienia lub np. uszkodzenia słuchu, najlepiej używać w otwartej przestrzeni, absolutnie nie wolno rzucać w kierunku ludzi, zabudowań, czy zwierząt.

Pełna informacja na ten temat: http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1465&Itemid=1