REKLAMA

Włocławskie Centrum Biznesu informuje, iż 1 czerwca 2020 roku rozpoczyna się nabór wniosków w ramach projektu „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19. Dysponentem dotacji jest Samorząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego, środki będą przyznawane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S. A.

I nabór wniosków startuje 1 czerwca 2020 r. i trwać będzie do 16 czerwca 2020 r. do godz. 16:00,przy czym jeśli nastąpi wyczerpanie 120% alokacji przewidzianej na nabór, Grantodawca ma możliwość zakończenia naboru wcześniej zamieszczając stosowny komunikat na stronie internetowej projektu.

Termin przewidziany na rozstrzygnięcie naboru 20 lipca 2020 r.

Włocławskie Centrum Biznesu udziela porad dotyczących wypełnienia wniosku.

Aby uzyskać szczegółowe informacje można kontaktować się z infolinią Włocławskiego Centrum Biznesu: 54 423 20 00 lub: biuro@inkubator.wloclawek.pl  

Obszerny materiał na temat naboru jest opublikowany:  https://inkubator.wloclawek.pl/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego/