REKLAMA

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na własny biznes w 2020r.”

Spotkanie odbędzie się 17 lutego 2020 r. w siedzibie Punktu we Włocławku, ul. Bechiego 2, sala konferencyjna 31, w godzinach 9:45 -13:30.

Adresatami spotkania są osoby zainteresowane wsparciem z Funduszy Europejskich na założenie własnej działalności gospodarczej albo bezpłatnymi szkoleniami. Na spotkaniu będą gościć przedstawiciele podmiotów udzielających pomocy. Każdy może dowiedzieć się jakie są warunki uzyskania dotacji, gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty. Można też poznać warunki udziału w bezpłatnych szkoleniach, które zwiększą szanse na powodzenie firmy.

Czas jest bardzo sprzyjający. Rozpoczyna się realizacja projektów, w których można uzyskać wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej. Dla każdego, kto ma pomysł na firmę znajdzie się pomoc. Projekty dotacyjne dostępne są dla osób niepracujących, ale i wyjątkowo od niedawna, również dla tych, które są zatrudnione np. na umowach zlecenie, o dzieło, umowach o pracę jeśli ich wynagrodzenie nie przekracza wynagrodzenia minimalnego. Szczególnie atrakcyjne wsparcie czeka na osoby zamieszkujące na obszarze powiatu włocławskiego, których działalność będzie zlokalizowana na obszarze wiejskim.

Dla tych, którzy nie spełnią warunku uzyskania dotacji dostępne są bardzo atrakcyjne preferencyjne pożyczki. W przypadku pożyczek nie trzeba nawet rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia!

Program spotkania dostępny jest pod adresem: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=240

Zainteresowani mogą zgłaszać chęci udziału w spotkaniu za pomocą e-formularza: http://www.mojregion.eu/index.php/strona-glowna-rpo/formularz-kontaktowy-502 lub telefonicznie 54 235 67 21.