REKLAMA

Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi internetowy Serwis Kąpieliskowy, w którym znajdują się m.in. informacje na temat korzystania z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2.

Po wybraniu, przy pomocy wyszukiwarki kąpieliska na mapie Polski, można zapoznać się z pełną wersją raportu zawierającego m.in. dane dotyczące: jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikacji i profilu kąpieliska.

Na portalu znajdują się również informacje o aktualnych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych z nadmiernym zakwitem sinic.

Polecamy: https://sk.gis.gov.pl/