Infrared thermovision image showing lack of thermal insulation on House
REKLAMA
  • Termomodernizacja włocławskich przedszkoli Gmina Miasto Włocławek ogłosiła przetarg na „Termomodernizację oraz dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynków oświaty z podziałem na 2 zadania”.

Zadanie 1 obejmuje termomodernizację oraz dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku Przedszkola Publicznego nr 13 przy ul. Brdowskiej 2 we Włocławku. W ramach prac zaplanowano m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę rur spustowych, rynien, wykonanie zadaszeń systemowych, remont schodów zewnętrznych, przebudowę  schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Zadanie 2 dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 26 przy ul. Radosnej 3 we Włocławku. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. docieplenie ścian

zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę rynien, wymianę stolarki drzwiowej, remont schodów zewnętrznych i pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie węzła ciepłowniczego, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do 18 września br. do godz. 9.45.

Ogłoszenie opublikowane jest pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/termomodernizacja-oraz-dostosowanie-do-przepisow-przeciwpozarowych-budynkow-oswiaty-z-podzialem-na-2-zadania/ .