REKLAMA

Zostało opublikowane Zarządzenie nr 430/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Włocławek.

W zaktualizowanej Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się 900 zabytków. Dla każdego z tych obiektów zabytkowych objętych ochroną konserwatorską jest prowadzona karta adresowa, opracowana zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wykazie znajdują się obiekty użytkowe, kamienice mieszkalne, ale także np. nasz zabytkowy park miejski im. Henryka Sienkiewicza. Miłośnicy historycznych ciekawostek z pewnością sięgną do tej lektury.

Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-4302021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-30-listopada-2021-r-w-sprawie-gminnej-ewidencji-zabytkow-miasta-wloclawe/