REKLAMA

Anonimowy obywatel złożył w Sejmie petycję dot. projektu ustawy ws. Halloween. Według zapisów w zaproponowanych projekcie, proszenie o cukierki 31 października lub przebranie się za „straszną postać” może skończyć się nałożeniem grzywny lub aresztem.

W petycji zawarto m.in. takie zapisy jak:

„Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki, lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu – podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności” oraz „Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni”.

Sprawie bieg nadała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Projekt ustawy piętnującej świętowanie Halloween

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek nadała bieg ustawie piętnującej świętowanie Halloween. Święta, które najhuczniej obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Głównym symbolem Halloween jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami.

Projekt ustawy dotyczy wspierania narodowych tradycji Rzeczpospolitej Polskiej. Ma przeciwdziałać „szkodzeniu pamięci zmarłych i niszczeniu katolickiej tradycji” oraz „zagrożeniu duszy”.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek tłumaczy dlaczego zdecydowała się na zwrócenie uwagi na ww. projekt. „Obowiązujące przepisy przewidują możliwość pozostawienia petycji bez rozpatrzenia wyłącznie z uwagi na braki formalne przedłożonych dokumentów. Żaden przepis nie umożliwia wstępnej cenzury z uwagi na treść proponowanych rozwiązań” – wyjaśniło „Rz” Centrum Informacyjne Sejmu.

Poseł na Sejm Sławomir Piechota nie przewiduje „ożywionej dyskusji” dot. opisanej petycji i uważa że zostanie ona odrzucona przez komisję.