REKLAMA

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, w ramach realizacji zadania pt. „Haft kujawski ginie. Nauczmy, ocalmy!” dofinansowanego z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowało publikację „Haft kujawski wczoraj i dziś. Katalog wzorów”.

Opracowanie i wydanie dwuczęściowego katalogu ma na celu upowszechnienie zamierającej dziedziny rękodzieła ludowego, jaką jest umiejętność wyszywania. Pierwsza część zawiera wiadomości dotyczące historii haftu na kobiecym stroju ludowym, adaptacje na współczesnych formach, zasady kompozycji w oparciu o typowe motywy wykonywane odpowiednimi ściegami oraz dzieje rozwoju hafciarstwa po 1945 r. i powolny jego zmierzch w początkach XXI wieku. Całość uzupełniają liczne fotografie zabytkowych i współczesnych obiektów zdobionych kujawskim haftem.

Drugą część stanowi teka zawierająca 20 tablic, na których zainteresowani nauką haftowania, znajdą m.in.: sposoby wykonania poszczególnych ściegów, wykańczania brzegów, wzory kujawskich motywów, wzory na czepce, fartuchy, obrusy i serwetki.

Publikacja przekazana zostanie uczestnikom warsztatów realizowanych w ramach zadania, bibliotekom, ośrodkom kultury oraz osobom zainteresowanym tą dziedziną rękodzieła ludowego.