Fot. Anastasia Syhlowa
REKLAMA

Miło nam poinformować, że Muzeum Okręgowe w Toruniu, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Kultura cyfrowa 2021”, zrealizowało
projekt „Historia Polski na banknotach – digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum
Okręgowego w Toruniu”.

Fot. Anastasia Syhlowa


Instytucja posiada w swoich zbiorach około 12 000 banknotów, co czyni ją jedną z
największych tego typu kolekcji w Polsce i Europie. Ze względu na swoją użytkową naturę, banknoty
te są ściśle związane z historią i rozwojem polskiej państwowości. Cechują się wysoką wartością
artystyczną i warsztatową. Spośród nich wyselekcjonowano reprezentatywny zbiór 250 eksponatów,
będący cennym elementem polskiego dziedzictwa narodowego i kulturowego. Są to między innymi:
XVIII- i XIX-wieczne (1794-1866) banknoty zawierające bilety skarbowe, drukowane podczas
insurekcji kościuszkowskiej z 1794 roku, bilety kasowe Księstwa Warszawskiego z 1810 roku,
banknoty Królestwa Polskiego z lat 1824-1866, banknoty Generalnego Gubernatorstwa (1916-1917),
banknoty Rzeczypospolitej Polskiej – waluta markowa i złotowa (1919-1939), banknoty Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej (1944-1989) oraz banknoty Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku.

Fot. Anastasia Syhlowa


W ramach zadania zdigitalizowany i udostępniony został zbiór 250 banknotów z terenu Polski,
znajdujących się w naszej kolekcji. Ponadto, dzięki Muzeum Okręgowemu w Bydgoszczy
uzupełniliśmy naszą kolekcję o skany kilku banknotów. Głównym celem projektu jest: „zachowanie i
szerokie udostępnienie ważnego zasobu polskiego dziedzictwa kulturowego. W wyniku jego realizacji
stworzony został specjalny portal prezentujący zbiory, które będą udostępniane szerszej publiczności,
także za pośrednictwem portalu Europeana oraz Federacji Bibliotek Cyfrowych. Ważnym elementem
projektu są towarzyszące mu działania edukacyjne, polegające na stworzeniu scenariuszy lekcji,
dotyczących kluczowych dla polskiej państwowości momentów, ilustrowanych wybranymi
obiektami”. Projekt to pierwsza w tego typu inicjatywa w Polsce i jedna z nielicznych w Europie.
Wirtualny katalog banknotów zamieszczony na stronie https://mot.locloudhosting.net/posiada
funkcjonalności, polegające na sortowaniu obiektów z uwzględnieniem ich nazwy, daty powstania,
wymiarów, miejsca druku i wykorzystywania. Na pojedynczy wpis składają się co najmniej 2 fotografie
obiektu (awers i rewers), zestaw szczegółowo opracowanych metadanych oraz fotografia znaku
wodnego zabezpieczającego banknot. Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach językowych (polski,
angielski). Na stronie umieszczone są także dwujęzyczne scenariusze lekcji, pokazujące w jakis posób
wykorzystywać aplikację w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W ramach projektu udostępnionych
zostało także 5 polskojęzycznych audiodyskrypcji, dotyczących najciekawszych pod względem historycznym obiektów. Dostęp do zbiorów jest bezpłatny, zarówno na terenie Polski, jak i zagranicą.
Realizacja niniejszego projektu pozwoli wyeksponować ciekawą poznawczo kolekcję, co przyczyni się
do wsparcia procesu edukacji historycznej i popularyzacji historii Polski oraz problematyki
kolekcjonowania i udostępniania zbiorów numizmatycznych. Interaktywny i usieciowiony charakter
projektu przyczyni siędo przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury.
Zapraszamy do odwiedzania strony https://mot.locloudhosting.net/i odkrywania historii Polski
poprzez banknoty.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Pomocy Kultury – państwowego funduszu celowego.

Fot. Anastasia Syhlowa