REKLAMA

Mimo, że minęło kilkanaście dni od powrotu uczniów z tegorocznego (2019) wyjazdu do Hiszpanii, to projekt „Polsko – hiszpańskie wariacje” cały czas trwa.

Obecnie uczniowie Zespołu Szkół nr 3 wraz z nauczycielami przygotowują broszury, zdjęcia na wystawę, do albumu oraz montują film.

W czasie wycieczek uczniowie poznawali historię, tradycję, kulturę i piękno przyrodnicze miejscowości i okolic, w której przebywali.

Projekt jest realizowany z PO WER projekt ponadnarodowej mobilności uczniów, finansowanego z EFS.