REKLAMA

Dziś, tj. 1 sierpnia 2019 roku w godzinach od 12.30 do 16.30 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje zbiórkę krwi.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.