REKLAMA

2 lipca 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje otwartą akcję poboru krwi.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności).

Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL.

Organizatorzy przypominają, że krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Wszystkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia.