REKLAMA

Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy rozpoczyna III edycję konkursu pn. „Przyjazny Dzielnicowy”.

Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu to wizytówka policji.
DZIELNICOWY
ROZWIĄZAŁ PROFESJONALNIE TWÓJ PROBLEM?
WYRÓŻNIA SIĘ SZCZEGÓLNĄ EMPATIĄ I ZAANGAŻOWANIEM W POMOC DZIECIOM, RODZINOM W  TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH.
Napisz do nas i zgłoś dzielnicowego do konkursu.

Celem konkursu jest wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej. 
 
Zależy nam na wsparciu i docenieniu dzielnicowych wyróżniających się szczególną empatią i zaangażowanych w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych. 
 
Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Dzielnicowych można zgłaszać:
· drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.  
· listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Aleja Powstańców Wielkopolskich 7,  85-090 Bydgoszcz.

Zgłoszenie powinno zawierać:
·  imię i nazwisko dzielnicowego,
·  jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość),
·  imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia,
·  opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego lub społeczności lokalnej.

Zgłoszenia dzielnicowych do konkursu można przesyłać od 1 kwietnia 2019 roku do 23 czerwca 2019 roku.  

Zgodnie z regulaminem Komisja konkursowa zweryfikuje zgłoszenia do dnia 01.07.2019 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 02.07.2019 roku na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.