REKLAMA

23.05 w Centrum Kultury „Browar B” odbył się już po raz trzeci Przegląd Dziecięcych Grup Tanecznych pod nazwą „Na Kujawską Nutę”. Jest to związane z realizacją strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zwraca szczególną uwagę na rozwój regionalizmu. W ten sposób upowszechniana jest wśród młodych ludzi wiedza na temat kultury, zwyczajów, obyczajów i obrzędów związanych z naszym regionem. Jak twierdzą organizatorzy, zainteresowanie wydarzeniem z roku na rok rośnie, a co za tym idzie zgłasza się coraz więcej placówek.

Dziś na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych pochodzących nie tylko z Włocławka, ale również Brześcia Kujawskiego, Lubania, Lubrańca, Piotrkowa Kujawskiego, Dobrzynia nad Wisłą oraz Trzebiegoszcza. Łącznie zaprezentowało się 10 grup (zgłosiło się około 200 dzieci występujących w dwóch kategoriach – przedszkola i szkoły podstawowe).

W jury zasiadali: Beata Więckowska, Jolanta Michalska, Maciej Mielczarski oraz Krystyna Pawłowska.

Dla zwycięzców jako nagrody przewidziano barwne talerze i wazony ręcznie malowane przez malarki z Fabryki Fajansu.

Po obradach jury wybrało w każdej z grup zwycięzców:

*Grupa I – Przedszkola:

I miejsce : Przedszkole Samorządowe z oddziałami integracyjnymi w Lubrańcu

II miejsce : Przedszkole Publiczne nr 1 „Kraina Bajek” w Brześciu Kujawskim

III miejsce : Przedszkole Publiczne nr 25 „Słoneczko” we Włocławku

*Grupa II – Edukacja wczesnoszkolna:

I miejsce : Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Lubrańcu

II miejsce : Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu

III miejsce : Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu

fot. Martyna Drzewiecka