REKLAMA

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy opublikowało informację o liczbie wolnych miejsc w publicznych szkołach. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów według stanu na dzień 19 sierpnia 2020 r.

Informacja zawiera siedem osobnych wykazów, w następujących kategoriach: liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkoła II stopnia, liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policealna, szkoła podstawowa dla dorosłych.

Warto dodać, że we Włocławku – w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, ogólna liczba wolnych miejsc wynosi 157, w tym: liczba wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących: 20, liczba wolnych miejsc w technikach: 106, liczba wolnych miejsc w szkołach branżowych I stopnia: 31.

Informacja o liczbie wolnych miejsc opublikowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9617