Informacja Turystyczna we Włocławku nagrodzona 3 gwiazdkami.

0
148
REKLAMA

Działająca w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji Informacja Turystyczna mieszczące się przy ul. Warszawskiej 11/13 została oceniona przez Polską Organizację Turystyczną oraz Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną i nagrodzona 3 gwiazdkami w ogólnopolskiej Certyfikacji Informacji Turystycznej.

Certyfikacja Informacji Turystycznej w Polsce została wprowadzona w 2010 roku i stanowi bardzo ważny element realizowanej przez Polską Organizację Turystyczną polityki zarządzania jakością standardu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Jej celem jest m.in. tworzenie krajowej sieci standaryzowanych jednostek informacji turystycznej współpracujących ze sobą na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi turystów przez jednostki informacji turystycznej; podejmowanie inicjatyw w tworzeniu i rozpowszechnianiu nowych produktów turystycznych.

Certyfikacja opiera się o 4 kategorie. W zależności od spełnianych kryteriów, jednostkom świadczącym usługi informacji turystycznej nadawane są 1, 2, 3 lub 4 gwiazdki. Proces prowadzony jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń jednostek informacji turystycznej. Obecnie w Polsce funkcjonuje 370 ocertyfikowanych spośród blisko 500 centrów i punktów Informacji Turystycznej.