REKLAMA

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na budowę inteligentnych przejść dla pieszych/przejazdów
rowerowych. Przedmiotem zamówienia było w tym przypadku zarówno
zaprojektowanie, jak i budowa inteligentnych przejść w 4 lokalizacjach.
Ostatecznie udało się wyłonić wykonawcę, który wykona przejścia w dwóch
miejscach: w ciągu ulic Gajowej i Celulozowej. Najkorzystniejszą ofertę na te
zadania złożyła firma TECHDROG Klaudia Sułat Usługi Budowlane z Warszawy.
Całkowita cena oferty brutto to odpowiednio 69 000,00 i 64 000,00 złotych.
Głównym celem inteligentnych przejść dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa.
Kierowcy będą informowani o zbliżaniu się pieszego do przejścia, a pieszy będzie
mógł bezpiecznie i komfortowo przejść przez jezdnię. W najbliższych dniach
planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Po podpisaniu umowy firma będzie
miała 100 dni na realizację prac.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dostępna jest pod adresem:


file:///C:/Users/BKUCHA~1/AppData/Local/Temp/Informacja%20o%20wyborze%20
oferty%20najkorzystniejszej.pdf