REKLAMA

Włocławskie szkoły publikują na swoich stronach internetowych informacje poświęcone procedurze rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021. Nie będą to tradycyjne uroczystości, jakie pamiętamy z lat przed epidemią – teraz uczniowie poszczególnych roczników będą rozpoczynali rok szkolny o różnych godzinach, w mniejszych grupach.

Dyrekcje szkół przypominają także o zasadach bezpiecznego powrotu i przebywania placówkach po wakacjach. Poza oczywistymi czynnościami, takimi jak: częste mycie rąk i zachowanie dystansu społecznego, zalecane jest używanie tylko własnych przyborów szkolnych i spożywanie wyłącznie swoich posiłków i napojów. Warto zrezygnować z podawania ręki na powitanie, a o wszelkich objawach złego samopoczucia należy niezwłocznie poinformować nauczyciela.

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez Miasto Włocławek otrzymali szczegółowe rekomendacje podczas narady, która odbyła się 26 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta.

Wśród nich są m.in.: obowiązek dezynfekcji rąk przy każdorazowym wejściu do placówki, uruchomienie wszystkich drzwi do szkoły z przyporządkowaniem stałych wejść dla uczniów konkretnych oddziałów; podanie do informacji uczniom, rodzicom, nauczycielom zasad bezpiecznego zachowania w okresie epidemii: na stronie internetowej placówki, na wszystkich wejściach do budynku, na rozpoczęciu roku szkolnego, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

W miarę możliwości indywidualnych placówki, może być stosowany różny czas rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.

Spotkania i kontakty wychowawcy z rodzicami ucznia mają odbywać się zdalnie lub telefonicznie – z ograniczeniem do minimum spotkań indywidualnych w placówce w wyznaczonych miejscach, ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Zajęcia z wychowania fizycznego mają być organizowane bez gier kontaktowych, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. W miarę możliwości pogodowych organizacja zajęć (nie tylko wychowania fizycznego) powinna odbywać się na świeżym powietrzu. To tylko niektóre z rekomendacji.

Więcej informacji o bezpiecznym powrocie uczniów do szkół można znaleźć w serwisie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Warto poznać też najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w tym temacie: https://www.gov.pl/web/edukacja/qa-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020-r