REKLAMA

Zależy nam na tym, by mieszkańcy Włocławka wyrazili swoje zdanie i podzielili się uwagami, ale także propozycjami w kwestii procedury budżetu obywatelskiego. Do 12 października 2021r. pod adresem: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/017c0cae-20cd-43c6-ac0c-a9b3439a3055 dostępna jest ankieta na temat Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego, do której wypełnienia serdecznie zapraszamy.

W ankiecie prosimy np. o opinię na temat podziału środków na projekty w poszczególnych kategoriach; pytamy czym mieszkańcy kierowali się przy wyborze projektu, na który oddali swój głos; jesteśmy też ciekawi, z iloma projektami poddanymi pod głosowanie włocławianie zapoznali się bardziej szczegółowo. To oczywiście jedynie część z kilkunastu ankietowych pytań, a udzielenie odpowiedzi zajmuje tylko chwilę.