REKLAMA

Wkrótce ukażą się dwa przewodniki skierowane do właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych. Oba wydawnictwa przygotowywane są w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR).

„Poradnik inwestora” i „Poradnik reklamowy” pojawią się w związku z realizowanym przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przedsięwzięciem 4.1.3 Wsparcie merytoryczne dla właścicieli i wspólnot mieszkaniowych.

Jak zapisano w GPR, przedsięwzięcie, które realizowane jest w związku z niskim poziomem gospodarczym i niskim standardem technicznym lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji, zaadresowano do właścicieli nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji. Celem jest wzrost atrakcyjności obszaru rewitalizacji poprzez wsparcie w poprawie estetyki jego przestrzeni i standardu technicznego budynków.