Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek – pionierem w działalności proobronnej w Polsce.

0
115
REKLAMA

W dniu 12 maja, Włocławscy strzelcy opublikowali bowiem pierwszy w Polsce, autorski projekt Koncepcji Szkolenia Organizacji Proobronnych opisującą założenia funkcjonowania organizacji proobronnych w dobie Wojsk Obrony Terytorialnej, Legii Akademickiej i szkół z klasami mundurowymi.
Innowacyjny projekt powstawał przez blisko 4 miesiące czasu i był szeroko konsultowany z innymi organizacjami proobronnymi oraz przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej. Włocławscy Strzelcy poruszyli w nim problematykę wynikającą z dotychczasowego dublowania celów działalności organizacji proobronnych z innymi programami szkoleniowymi MON, jednocześnie wprowadzając rozwojowe rozwiązania pozwalające na uzupełnienie powstałych luk, jak i znalezienie optymalnego miejsca dla Proobronnych w systemie obronnym Państwa. 

Co nowego wprowadza koncepcja szkoleniowa JS 4051 Włocławek?

1. W programie szkoleniowym odchodzimy od założenia, jakoby organizacje w czasie wojny miały być powołane jako samodzielne struktury do walki z przeciwnikiem, w związku z tym odchodzimy także od realizacji zaawansowanych szkoleń taktycznych jak i wewnętrznego zgrywania pododdziałów. Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania jest to, że wielu członków organizacji proobronnych to jednocześnie żołnierze zawodowi, policjanci, lekarze, żołnierze WOT czy też rezerwiści, którzy w czasie konfliktu zbrojnego otrzymają przydziały mobilizacyjne do konkretnych Jednostek Wojskowych, a wówczas struktura danej organizacji proobronnej po prostu przestanie istnieć. 

2. Biorąc pod uwagę główną motyw  wstępowania do organizacji proobronnych, włocławska Jednostka postanowiła skupić się na rozwijaniu indywidualnych umiejętności każdego z jej członków. W związku z tym, w koncepcji programu szkoleniowego zostały umieszczone różnego rodzaju specjalizacje, w ramach których przyszli strzelcy będą rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania oraz zdobywać uprawnienia państwowe, wojskowe jak i doświadczenie zawodowe, które może być cenione przez przyszłych pracodawców. Tym samym Jednostka nie odchodzi całkowicie od podstawowego szkolenia proobronnego jak i taktyki – jednakże będą one realizowane tylko w stopniu podstawowym pozwalającym na indywidualne wykonywanie stawianych zadań. 

3. Całkowitym novum wprowadzonym w koncepcji szkoleniowej jest utworzenie specjalności związanych z administracją, księgowością, marketingiem jak i logistyką. Wydawałoby się, że specjalności te nijak mają się do działalności proobronnej, jednakże nie zapominajmy, że i takie stanowiska w chwili obecnej znajdują się w Wojsku Polskim, innych formacjach mundurowych oraz w strukturach rządowych i samorządowych. W ramach tych specjalności włocławscy Strzelcy planując nawiązać szeroko rozumianą współpracę szkoleniową z wieloma instytucjami państwowymi, samorządowymi i firmami, które już w trakcie trwania szkolenia, pozwolą strzelcom na zdobywanie doświadczenia zawodowego i kompetencji, która zaowocuje w przyszłości dodatkowymi umiejętnościami i możliwością uwidocznienia ich w CV. 

4. Koncepcja Programu Szkolenia zakłada także większe zwrócenie uwagi na ogólny stan zdrowia i sprawność fizyczną członków organizacji proobronnych. Zgodnie z nią każdy strzelec na początku swojej drogi szkoleniowej przejdzie podstawowy test weryfikujący jego początkowy poziom sprawności fizycznej, a następnie otrzyma on indywidualnie przygotowany program treningowy, którego celem będzie znaczące podniesienie własnej sprawności jak i być może przygotowanie do przyszłych egzaminów sprawnościowych do służby zawodowej czy też na mundurowe uczelnie wyższe. 
Wymienione powyżej zmiany jak i wiele innych nowości pozwalają członkom organizacji proobronnych znacząco zwiększyć zasięg swoich potencjalnych nowych członków. Obecnie są to głównie osoby zainteresowane historią, militariami oraz planujące w przyszłości związać się z mundurem. Po wdrożeniu tej koncepcji włocławska Jednostka Strzelecka znacząco rozszerza swoją ofertę i kieruje ją do uczniów klas mundurowych, szkół o profilach ekonomicznych i technicznych, klas humanistycznych (administracyjno-prawnych) oraz klas biologiczno-chemicznych (medycznych), a także wszystkich innych osób, które w przyszłości chcą związać swoją przyszłość z pracą w mediach, grafiką komputerową czy też obróbką video filmów. 

Szczegółowe informacje na temat wprowadzenia nowoczesnej i innowacyjnej koncepcji szkoleniowej organizacji proobronnych dostępne są na stronie Jednostki Strzeleckiej pod adresem: 
http://www.zs.js4051.xaa.pl/publikacje/dzialalnosc-organizacji-proobronnych-w-dobie-wojsk-obrony-terytorialnej-klas-mundurowych-oraz-legii-akademickich-czyli-zmiany-jakich-nikt-nie-uniknie/?fbclid=IwAR2TqWgGSWcBZmtGQEhAxXoiFHR4hFhl_CVyO_AZHennpqbSrWhh91oOUqc