REKLAMA

Gotowość do podejmowania interwencji, a potem tzw. „pozimowe” sprzątanie to okres od 1 listopada do 30 kwietnia.

We Włocławku akcja „zima” realizowana jest przez w sumie przez trzy podmioty (PGK Saniko w konsorcjum z firmami FID Drog-Tom oraz ZP i ZTZ Platan). W utrzymaniu konsorcjum są obecnie: drogi o długości 150 592 metrów, ścieżki rowerowe o długości 39 410 metrów, chodniki o długości 4734 metrów oraz kładki o długości 124 metrów.

W akcji „zima” 2020/21 zostało dotychczas wykorzystanych blisko 1800 ton soli i około 50 ton piasku.