REKLAMA

Ukazała się nowa „Gazeta Śródmiejska”. To już piąte wydanie miesięcznika wydawanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

W „Gazecie Śródmiejskiej” prezentowane są sylwetki osób działających na terenie
Śródmieścia i organizacje pozarządowe, miejsca, a także wydarzenia i ciekawe
inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka.

Bohaterką artykułu otwierającego nowy numer gazety jest pochodząca z Mołdawii Ioana Popa, która prowadzi działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji. Z „Gazety Śródmiejskiej” można też dowiedzieć się na temat posterunku Straży Miejskiej przy ul. 3 Maja, o konkursie „Markowy Lokal Śródmieścia” i o rozstrzygnięciu konkursu na pierwszy mural w Śródmieściu.