REKLAMA

Zachęcamy właścicieli, użytkowników wieczystych i wspólnoty mieszkaniowe do zgłaszania się do Urzędu Miasta Włocławek w sprawie dotacji do remontów planowanych do realizacji w 2022 roku. Wsparcie udzielane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Rozpoczęta w dniu 30 czerwca procedura stanowi I etap ubiegania się o dotację na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Zainteresowani mogą skorzystać z czterech programów, przygotowanych w ramach projektu 4.1.4. Dotacje do remontów. Są to: „Inwestycja z klasą” (do 50 %) – na kompleksową przebudowę lub remont generalny; „Remont krok po kroku” (do 30%) – na poszczególne elementy konstrukcyjne lub instalacje wewnętrzne; „Witryna+” (do 30 %) – na projekt oraz wykonanie witryny i reklamy sklepu; „Historia się opłaca” (do 50 %) – na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków.

Informacje o zamiarze ubiegania się o dotacje należy składać do 31 sierpnia w Urzędzie Miasta Włocławek. Więcej informacji na ten temat na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu