REKLAMA


W spisie zostaną zebrane informacje m.in. na temat charakterystyki demograficznej osób,
poziomu wykształcenia, gospodarstw domowych i rodziny, aktywności ekonomicznej,
stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej https://spis.gov.pl oraz pod nr
tel: 54 414 42 68, 54 414 42 38, 54 414 43 85, 54 414 42 54 w Gminnym Biurze
Spisowym we Włocławku, którego siedziba mieści się w budynku Urzędu Miasta
Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.
Komunikat na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021:
https://bip.um.wlocl.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-zostanie-
przeprowadzony-w-dniach-od-1-kwietnia-do-30-czerwca-2021-r/