W każdy wtorek lipca Biuro Rewitalizacji UM Włocławek organizuje dyżury dotyczące możliwości otrzymania mikrograntu na organizację wydarzenia w obszarze rewitalizacji.

Dyżury odbywają się w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9. Kolejne terminy spotkań to 23 i 30 lipca. Początek o godz. 16:00.

Realizowany w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 projekt skierowany jest do nieformalnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych i instytucji.

Do tej pory wsparcie finansowe zostało udzielona na organizację takich działań jak podwórkowe kino plenerowe, projekt skierowany do seniorów, akcje związane z sadzeniem kwiatów i zagospodarowaniem terenów wokół SP 3, impreza z okazji Dnia Kobiet, a także budowa pierwszego parkletu we Włocławku.
Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,jak_uzyskac_mikrogrant_przyjdz_na_nasz_dyzur_,555.html

Materace KOŁO