REKLAMA

W naborze do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, harmonogram przedstawia się następująco: w dniach od 1 do 8 marca 2021r. rodzice będą mieli czas na złożenie deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu). 9 marca 2021 r. ruszą zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów). Zapisy będą prowadzone do 23 marca 2021r.

W terminie od 25 do 29 marca 2021r. nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30 marca 2021r zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji. W dniach od 6 do 13 kwietnia 2021r. rodzice będą musieli podpisać deklarację woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Należy pamiętać, że niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 14 kwietnia 2021r. zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych, jest opublikowane: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-92021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skl/

W naborze na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, harmonogram przedstawia się analogicznie do procedury dotyczącej przedszkoli, tj. w dniach od 1 do 8 marca 2021r. będzie możliwe składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Od 9 do 23 marca 2021r. będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

W terminie od 25 do 29 marca 2021r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną. 30 marca 2021r. zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji. W terminie od 6 do 13 kwietnia 2021r. rodzice będą mieli czas na podpisanie deklaracji przyjęcia – niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole. 14 kwietnia 20201r. zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Przedmiotowe Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 18 stycznia 2021 r. jest opublikowane: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-102021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-s/

Oczywiście, w obydwu Zarządzeniach ws. naborów, zostały też ustalone terminy postępowania uzupełniającego.