REKLAMA

Królewiecka 12, to obok Królewieckiej 5 i Żabiej 3, nieruchomość zlokalizowana w obszarze rewitalizacji, która została zakupiona przez Gminę Miasto Włocławek w 2019 w związku z realizacją przedsięwzięcia 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu.
Zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, w zabytkowej siedzibie dawnego Banku Gdańskiego przy ul. Żabiej 2 powstanie nowoczesna interaktywna placówka, w której nacisk położony będzie na promocję lokalnych tradycji, historii i sztuki.

I to właśnie w związku z powyższym działaniem, Gmina Miasto Włocławek zakupiła trzy przyległe nieruchomości, które mogą zostać zagospodarowane i wykorzystane na potrzeby planowanego Centrum.

Przypomnijmy, że trwa procedura postępowania ofertowego, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanej przebudowy budynku przy ul. Królewieckiej 12. W ramach dokumentacji, potencjalny wykonawca sporządzi m.in. niezbędne ekspertyzy techniczne budynku. Częścią zadania będzie też pełnienie nadzoru autorskiego.

Zgodnie ze specyfikacją, dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna powstać w ciągu 60 dni od podpisania umowy z wykonawcą.