REKLAMA

Przypominamy, że w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek, należy pobrać formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu „ogólnopolska karta seniora”, który wyłożony jest na stojaku przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, obok urny podawczej. Druk można pobrać również ze strony internetowej: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/205/13109/aktualny-formularz-zgloszeniowy-dla-uczestnikow-programu-ogolnopolska-karta-seniora

Wypełniony formularz w kopercie zaadresowanej na Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, wrzucamy do wystawionej Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 urny podawczej lub wysyłamy pocztą na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Jednocześnie prosimy o podanie swojego numeru telefonu na formularzu zgłoszeniowym, który posłuży do kontaktu w sprawie ustalenia terminu (dnia i godziny) odbioru karty.

Przypominamy, że kartę seniora może uzyskać mieszkaniec Włocławka, który ukończył 60 rok życia. Karta wydawana jest po okazaniu dokumentu poświadczającego tożsamość.
Informacje na temat Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Włocławek można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, tel. 54 414 43 87, 54 414 4966, 54 414 49 05.

Analogiczna procedura dotyczy uzyskania Karty Dużej Rodziny. Wniosek o Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub Wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny” wraz z niezbędnymi załącznikami wyłożony jest na stojaku przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, obok urny podawczej. Druk oraz niezbędne załączniki można pobrać również ze strony internetowej: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/72/wnioski-i-oswiadczenia

Wypełniony wniosek w kopercie zaadresowanej na Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, wrzucamy do wystawionej Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 urny podawczej lub wysyłamy pocztą na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Również w tym przypadku prosimy o podanie swojego numeru telefonu w „Danych kontaktowych” (strona druga wniosku), który posłuży do kontaktu z wnioskodawcą w sprawie weryfikacji danych wpisanych we wniosku i ustalenia terminu (dnia i godziny) ich zatwierdzenia poprzez złożenie podpisu przez wnioskodawcę.

Przypominamy, że: „CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej” (str. 3 i 4) powinna być wypełniona dla każdego członka rodziny, również wnioskodawcy. Rodziny składające wniosek po raz pierwszy lub osoby przedłużające ważność karty mogą występować o karty w formie: tradycyjnej i elektronicznej bez dodatkowych opłat. „Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej” – wypełnić należy w przypadku osób (dzieci), które ukończyły 18 rok życia i nadal się uczą.

Kartę Dużej Rodziny może uzyskać osoba, która posiada co najmniej 3 dzieci w wieku 0 – 18 roku życia lub do 25 roku życia pod warunkiem, że nadal się uczy lub w przeszłości wychowała co najmniej 3 dzieci i zamieszkuje na terenie miasta Włocławek.

Karta Dużej Rodziny – wersja elektroniczna będzie do pobrania na podstawie informacji przekazanych na adres e-mail wnioskodawcy i sms-y przesłane na wskazane we wniosku nr telefonów. Wersja tradycyjna (plastikowe karty) będzie wysyłana do wnioskodawcy pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, tel. 54 414 43 87, 54 414 49 11.