„Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”.

0
26

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zrealizuje projekt: „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”.

Celem projektu jest integracja mieszkańców wraz z ich otoczeniem z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie ogrodów – miejsc, w których będą mogli spędzać czas.

W ramach planowanego zdania przewidziane są warsztaty proekologicznych w trzech Domach Pomocy Społecznej. Przeprowadzone zostaną w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu, natomiast podczas zajęć praktycznych taki  ogród stworzą.

Informacja o projekcie: https://www.wcee.org.pl/1_86_kieszonkowe-ogrody-dzielem-seniora.html 

Materace KOŁO